Kultura w sieci

Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu dotacyjnego Kultura w sieci, finansowanego ze środków MKIDN. 60 mln złotych trafi do beneficjentów w całym kraju na wsparcie i rozwój działalności kulturalnej i artystycznej w sieci czasie epidemii koronawirusa. Wszystkie efekty działań dostępne będą za darmo w Internecie. 

Kultura w sieci spotkała się z ogromnym, największym w historii programów dotacyjnych NCK, zainteresowaniem: do programu zgłoszono łącznie 5 948 wniosków na łączną kwotę przeszło 471 mln złotych. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wyłoniono 1 182 zwycięskie projekty. Już w maju rozpoczniemy etap zawierania umów i uruchomimy pierwsze wypłaty dotacji. 

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line, jak również rozwój przestrzeni umożliwiającej odbiorcom kultury korzystanie z jej zasobów w sieci. Istotnym celem programu jest wspieranie zadań rozwijających kapitał kulturowy odbiorców za pomocą narzędzi internetowych oraz rozwój kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury.

W ramach programu realizowane będą bardzo różne rodzaje projektów:

  • warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania on-line służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury – 254 dotacje
  • wydarzenia kulturalne on-line, m.in.: koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami; udostępnianie zapisów wydarzeń kulturalnych (w tym: przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami); wirtualne oprowadzania, spacery po miejscach kultury – 562 dotacji
  • udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych – w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji, popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych – 89 dotacji
  • tworzenie stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z dziedziny kultury – 132 dotacje
  • tworzenie wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej oraz publikacji książkowych w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki) – 145 dotacji

„Liczba blisko 1200 beneficjentów w skali 6000 wniosków, które wpłynęły do NCK, odpowiada standardom innych realizowanych przez nas programów i jest adekwatna do możliwości budżetowych programu. A warto dodać, że 60 mln złotych, które w najbliższych tygodniach będziemy przekazywać na realizację w sieci zwycięskich projektów, to kwota równa rocznej wartości wszystkich pozostałych programów dotacyjnych, którymi zarządza NCK” – zwraca uwagę prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor NCK.

W gronie beneficjentów programu znalazło się również Stowarzyszenie im. Witolda Hulewicza, które w ramach projektu złożyło wniosek pt. WITOLD HULEWICZ ON-LINE.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Kultura w sieci została wyłączona

Radosnego Alleluja!

XVI-wieczna Ikona Zmartwychwstania Pańskiego znajdująca się w ikonostasie lubelskiej katedry

„Wielkanoc to nie czas obojętności, egoizmów, podziałów, zapomnienia. Pozwólmy, aby Jezus zwyciężył w naszych sercach, rozproszył ciemności naszej biednej ludzkości i wprowadził nas do swego chwalebnego dnia, który nie zna zmierzchu”

pp. Franciszek

Z życzeniami głębokiego przeżycia Świąt Wielkanocnych, czasu Chrystusowego zwycięstwa.

Niech zwycięstwo Jezusa, będzie nam siłą w codziennej wędrówce. Niech nie opuszcza nas zdrowie i szczęście, pomimo wszystkich przeciwności obecnego czasu.

Radosnego Alleluja!

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Otagowano , | Możliwość komentowania Radosnego Alleluja! została wyłączona

Zdalny kontakt aż do odwołania

W związku z wprowadzeniem przez rząd ograniczeń w związku z koronawirusem, niniejszym informujemy, że zarówno biuro Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza nadal pracuje zdalnie i taki stan utrzymany będzie aż do odwołania.

Kontakt w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia – tel. (+48) 517 817 844 lub e-mail: witoldhulewicz@wp.pl

Kontakt z administratorem strony – tel. (+48) 531 507 527, e-mail: bruki@wp.pl

Przepraszamy za utrudnienia

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Otagowano | Możliwość komentowania Zdalny kontakt aż do odwołania została wyłączona

Romuald Karaś uhonorowany Laurem Dziennikarza Warmii i Mazur

25 lutego w olsztyńskim Ratuszu, podczas Gali Dziennikarzy Warmii i Mazur, Romuald Karaś – prezes Stowarzyszania im. Witolda Hulewicza, został uhonorowany Laurem Dziennikarza Warmii i Mazur.

Kapituła Lauru w specjalnej uchwale podkreśliła zasługi prezesa Romualda Karasia dla Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego i postanowiła go przyznać za:

– promocję regionu Warmii i Mazur w twórczości reporterskiej, zarówno pisarskiej, jak i filmowej;

– pracę edukacyjną, wszak redaktor Romuald Karaś jako wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego uczył reportażu studentów pochodzących m.in. z Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego, dla wielu z nich stając się niekwestionowanym mistrzem;

– zaangażowanie w przedsięwzięcia dziennikarskie, realizowane przez Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie;

– troskę o dziennikarzy i literatów, albowiem Laureat był m.in. przewodniczącym społecznego Komitetu budowy domu dla ludzi pióra oraz jest niestrudzonym organizatorem funduszy wsparcia dla twórców – poetów, literatów i dziennikarzy;

– za etyczną postawę żurnalisty, tak bardzo ważną we współczesnych czasach, w których często dominuje karierowiczostwo i zysk za wszelką cenę.

Laudację wygłosił ks. dr Ireneusz St. Bruski, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie, natomiast wręczenia Lauru dokonali: Zenon Złakowski – dotychczasowy laureat Lauru i dr Aleksander Socha – wicewojewoda warmińsko-mazurski.

Wicewojewoda dr Aleksander Socha odczytuje treść dyplomu. Fot. © Wacław Brudek / Olsztyn24.com
Od lewej: Zenon Złakowski, Romuald Karaś i Aleksander Socha. Fot. © Wacław Brudek / Olsztyn24.com

Laur przyznawany jest co pięć lat, z okazji równych rocznic urodzin Seweryna Pieniężnego (1890-1940), patrona żurnalistów Warmii i Mazur. Dotychczas Laurem uhonorowano dwóch dziennikarzy i pisarzy zasłużonych dla regionu: Erwina Kruka i Zenona Złakowskiego.

Ponadto podczas uroczystości wojewoda warmińsko-mazurski i prezydent Olsztyna odznaczyli Romualda Karasia Złotym Medalem Zasłużony dla Obrony Terytorialnej, przyznanym przez Zarząd Krajowy Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego za zasługi na rzecz obrony dobrego imienia mjr. Henryka Sucharskiego i Żołnierzy Westerplatte.

Od lewej: ppor. Eryk P. Kowalczyk – prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału ZOR im. Marszałka J. Piłsudskiego, dr Piotr Grzymowicz – prezydent Olsztyna, Romuald Karaś i dr Aleksander Socha – wicewojewoda warmińsko-mazurski. Fot. © Wacław Brudek / Olsztyn24.com

Całość dopełnił koncert w wykonaniu Natalii Kovalenko (sopran), Aleksandra Czajkowskiego-Ładysza (bas) i Jarosława domagały (fortepian), który rozpoczęto od wspólnego zaśpiewania Czcigodnemu Laureatowi „200 lat”…

Drogiemu Prezesowi, serdecznie gratulujemy oraz życzymy długich i twórczych lat życia w służbie Słowu na niwie polskiego reportażu.

Ad multos Annos!

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Otagowano , , , , , , | Możliwość komentowania Romuald Karaś uhonorowany Laurem Dziennikarza Warmii i Mazur została wyłączona

Rok Witolda Hulewicza

W związku z przypadającą w bieżącym roku 125. rocznicą urodzin Witolda Hulewicza, Stowarzyszenie ogłosiło rok 2020 – Rokiem Witolda Hulewicza.

Jak podkreśla Romuald Karaś – prezes Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza – Rok ma na celu większą popularyzację postaci Witolda Hulewicza, zarówno w kraju, jak i poza granicami Polski. W bieżącym roku odbędzie się także jubileuszowa, 25. edycja wręczenia Nagród im. Witolda Hulewicza.

Witold Hulewicz, pseudonim literacki Olwid, pochodził z rodziny ziemiańskiej o tradycjach patriotycznych. Urodził się 26 listopada 1895 roku w Kościankach koło Wrześni. W wieku osiemnastu lat został wcielony do armii pruskiej i walczył na froncie zachodnim I wojny światowej we Francji i w Belgii. W okopach tłumaczył na język polski przemycane wiersze pacyfistów niemieckich. Współredagował z braćmi dwutygodnik „Zdrój”, pismo literacko-artystyczne o nowatorskim w Polsce ekspresjonizmie. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. W 1921 roku debiutował tomem poezji Płomień w garści. Należał do organizatorów wydawnictwa Ostoja w Poznaniu, promującego pisarzy polskich i zagranicznych.

Niesłychanie twórczy okres przypada na pobyt Witolda Hulewicza w Wilnie w latach 1925-1935. Redaguje wówczas „Tygodnik Wileński” pismo o ogólnopolskim charakterze. Sprawia, że Juliusz Osterwa przenosi z Warszawy do Wilna swój słynny teatr Reduta. Zakłada Związek Zawodowy Literatów Polskich w Wilnie. W Klasztorze Bazylianów odnajduje Celę Konrada, w której był więziony Adam Mickiewicz. Miejsce to służy cotygodniowym spotkaniom –„Środy Literackie”. Impreza ma charakter ogólnopolski a nawet międzynarodowy.

Witold Hulewicz jest organizatorem rozgłośni wileńskiej Polskiego Radia. Zatrudnia dwu świetnie zapowiadających się poetów: Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Czesława Miłosza. W 1928 roku rozgłośnia wileńska nadaje pierwsze polskie słuchowisko autorstwa Hulewicza „Pogrzeb Kiejstuta”. Jako tłumacz głównie literatury niemieckojęzycznej zasłużył się szczególnie przekładami twórczości Rainera Marii Rilkego, jednego z największych mistrzów słowa. Brał czynny udział w organizacji koncertów Beethovenowskich na Kresach.

Po przeniesieniu się do Warszawy kierował działem literackim w Polskim Radiu. Jego zasługą było stworzenie Teatru Wyobraźni jakim był Teatr Polskiego Radia. Słuchowiska pisali wybitni twórcy na czele z Jarosławem Iwaszkiewiczem i Jerzym Szaniawskim. W 1939 roku przemawiał przez radio do żołnierzy niemieckich oblegających Warszawę apelując do ich sumień. Stał u boku prezydenta Stefana Starzyńskiego w trakcie obrony stolicy. 10 października 1939 roku rozpoczął redagowanie i wydawanie tygodnika „Polska żyje”. Aresztowany i więziony na Pawiaku przeszedł tortury w katowni Gestapo na Szucha. Nikogo nie zdradził. 12 czerwca 1941 został rozstrzelany w Palmirach.

Twórczość Witolda Hulewicza jest bardzo różnorodna. W Wilnie wydał tom wierszy Miasto pod chmurami, tom szkiców kresowych Gniazdo żelaznego wilka. Efektem fascynacji dźwiękiem był tom Sonety instrumentalne. Beethovenowi poświęcił piękną opowieść Przybłęda boży. Dziedzina tłumaczeń to duża biblioteka.

ROMUALD KARAŚ

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Otagowano , , | Możliwość komentowania Rok Witolda Hulewicza została wyłączona

Boże Narodzenie A.D. 2019

Silentio noctis sonus spargitur
Pastores state Deus nascitur
Iter cito preparate
Ad Bethlehem properate
Cum muneribus

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia,

pełnych dobra, zdrowia i pogody ducha

oraz pomyślnych wiatrów w żeglowaniu codziennym w 2020 roku

życzą

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia

Romuald Karaś, prezes

Jerzy Biernacki, sekretarz

Warszawa, 24 grudnia 2019

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Boże Narodzenie A.D. 2019 została wyłączona

Wiceprezes Edward W. Stańczak odznaczony

Dr Edward Wojciech Stańczak, wiceprezes Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza, został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Wręczenie Krzyża w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy dokonał dr Jarosław Szarek, prezes IPN, 13 grudnia 2019 roku, w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie.

W gronie odznaczonych znalazło się 50 zasłużonych działaczy opozycji antykomunistycznej z lat 1956-1989; ośmiu z nich odznaczenie przyznano pośmiertnie.

Gratulujemy!

Edward Wojciech Stańczak – ur. w 1949 roku w Warszawie, był nauczycielem w IX LO przy ul. Koszykowej oraz pracownikiem naukowym Biblioteki Narodowej. W latach 1967-1970 utrzymywał kontakty z konspiracyjną organizacją ,,Ruch” działającą w Łodzi, Warszawie i kilku innych miastach w kraju.

Od roku 1975 znajdował się w operacyjnym zainteresowaniu SB w związku z wykonaniem i kolportażem ulotki o wrogiej treści antypaństwowej. Dnia 6 maja 1982 roku Edward Stańczak, wówczas nauczyciel akademicki (adiunkt) w WSP w Częstochowie, za kontynuowanie działalności w nielegalnym Niezależnym Zrzeszeniu Studentów oraz kolportaż wrogich ulotek został internowany na wniosek Wydz. III KWMO w Częstochowie. Do 7 czerwca 1982 roku przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Łupkowie. Po zwolnieniu z internowania przeciwko niemu została wszczęta sprawa karna w Sądzie Rejonowym w Częstochowie za zorganizowanie akcji protestacyjnej studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej, polegającej na znieważaniu symboli międzynarodowego ruchu robotniczego oraz rozpowszechnianiu ulotek zawierających informacje o proteście przeciwko stanowi wojennemu. W dniu 28 października 1982 roku zapadł wyrok uznający winnym Edwarda Stańczaka. Na podstawie art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym został skazany na karę 1 roku 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 3 lat oraz na karę grzywny.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Wiceprezes Edward W. Stańczak odznaczony została wyłączona

Gręboszów: Marek Mosio z Nagrodą im. Witolda Hulewicza

6 grudnia, w Sali Gminnego Centrum Kultury w Gręboszowie, podczas Uroczystej Sesji Rady Gminy wręczono Nagrodę im. Witolda Hulewicza panu Markowi Mosio – przewodniczącemu Radu Gminy i organizatorowi Rajdu im. mjr. Henryka Sucharskiego z Grębosza na Westerplatte.

Nagrodę przewodniczącemu Markowi Mosio, który nie mógł uczestniczyć w tegorocznej Gali Nagrody w Domu Literatury w Warszawie, wręczył w Gręboszowie poseł RP Stanisław Bukowiec. Nagroda została przyznana za obronę dobrego imienia mjr. Henryka Sucharskiego i żołnierzy Westerplatte.

Tradycyjnie Uroczysta Sesja Rady Gminy była okazją do wręczenia odznaczeń państwowych – złotych medali „Za długoletnią służbę”, które w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec w asyście wójta Gminy Gręboszów Krzysztofa Gila.

W Sesji udział wzięli posłowie na Sejm RP: Wiesław Krajewski, Stanisław Bukowiec i Piotr Sak. Wójt Gminy Krzysztof Gil oraz przewodniczący Rady Marek Mosio wręczyli nowo wybranym parlamentarzystom pamiątkowe grawery gratulacyjne jednocześnie życząc dalszej owocnej współpracy.

isb, greboszow.pl

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Otagowano , , , , , | Możliwość komentowania Gręboszów: Marek Mosio z Nagrodą im. Witolda Hulewicza została wyłączona

Gala Nagród im. Witolda Hulewicza

21 listopada w gościnnych progach Domu Literatury w Warszawie po raz 24. wręczono Nagrody im. Witolda Hulewicza. W gronie nagrodzonych znalazło się 33 laureatów.

Wielką Nagrodę im. Witolda Hulewicza otrzymał poeta Zbigniew Majewski – więzień polityczny PRL-u, społecznik, członek Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza.

Wielką Nagrodę Honorową przyznano pośmiertnie mjr. Henrykowi Sucharskiemu – dowódcy Westerplatte, dwukrotnemu Kawalerowi Orderu Virtuti Militari za niezłomną służbę Polsce.

Równocześnie nagrodzono osoby, które zaangażowały się w obronę dobrego imienia Komendanta i Żołnierzy Westerplatte: Natalię Błażków, Bronisława Błacha, Karola Klukowskiego, Marka Mosio, Zbigniewa Pancera i Helenę Szatkowską.

Werdykt Jury Nagrody im. Witolda Hulewicza:

http://www.hulewicz.org.pl/nagrody-im-witolda-hulewicza-a-d-2019/

Donatorzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Marszałek Województwa Warszawskiego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

KGHM Polska Miedź S.A.

PKN ORLEN S.A.

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Firma FAKRO

Dom Dziennikarza SDP w Kazimierzu Dolnym

Państwo Anna i Piotr Woelkelowie

Książnica Polska

Fundacja Niezależny Fundusz Kultury PolCanArt

Patronat medialny

Miesięcznik społeczno-kulturalny „Bez Wierszówki”

Magazyn kulturalno-społeczny „Kultura i Biznes”

foto © ISB, bruski@wp.pl

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Gala Nagród im. Witolda Hulewicza została wyłączona

Nagrody im. Witolda Hulewicza A.D. 2019

Jury XXIV Nagrody im. Witolda Hulewicza w składzie: Jerzy Biernacki – publicysta specjalizujący się w tematyce kresowej i polonijnej; prof. Aleksander Barszczewski – poeta, białorutenista; Jan Z. Brudnicki – krytyk literacki, edytor; ks. dr Ireneusz St. Bruski – prawnik, redaktor naczelny „Bez Wierszówki”; Wiesław Budzyński – pisarz, biograf Kamila Krzysztofa Baczyńskiego i Brunona Schulza; Romuald Karaś – reporter, prezes Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza, sekretarz Jury; prof. Mikołaj Melanowicz – poeta, japonista, tłumacz noblistów japońskich; Joanna Pogórska – prezes Fundacji Ostoja przy Wiśle, organizatorka Konkursu historyczno-literackiego dla szkół średnich „Pamięć Nieustająca”; Aleksander Rowiński – pisarz, odkrywca Inków w Polsce, biograf Szmula Zygielbojma; dr Wojciech E. Stańczak – poeta, filolog klasyczny, autor przekładu z łaciny „Pieśni zwycięstwa nad Moskwą” Jana Kochanowskiego; Stefan Truszczyński – człowiek mediów, reporter, publicysta; Wiesław Turzański – historyk, harcmistrz, społecznik związany z pracą na rzecz środowisk Rodaków na Kresach, przewodniczący Jury, po rozpatrzeniu 296 kandydatur do Nagrody im. Witolda Hulewicza, zgłoszonych z Polski i z zagranicy, obradujące w ciągu kilku posiedzeń w Domu Literatury postanowiło dnia 18 listopada 2019 roku wydać następujący werdykt.

Wielką Nagrodę Honorową im. Witolda Hulewicza przyznano pośmiertnie mjr. Henrykowi Sucharskiemu, dowódcy Westerplatte, dwukrotnemu Kawalerowi Virtuti Militari za niezłomną służbę Polsce.

Nagrody im. Witolda Hulewicza związane z obroną dobrego imienia Komendanta i Żołnierzy Westerplatte otrzymują: Bronisław Błach, Natalia Błażków, Karol Klukowski, Marek Mosio, Zbigniew Pancer i Helena Szatkowska.

Nagrody im. Witolda Hulewicza za rok 2019 otrzymują:

Aleksander Czajkowski-Ładysz i prof. Maria Pomianowska – za promocję Stanisława Moniuszki w Polsce i na świecie w 200. rocznicę urodzin twórcy Polskiej Opery Narodowej.

Marta Berowska – za całokształt twórczości poetyckiej i opracowanie baśni i legend polskich.

Aleksandra i Bogdan Biniszewscy – założyciele Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce na Mazowszu.

Beata Ciarska – nauczycielka, za codzienną promocję sztuki i krzewienie kultury plastycznej w Józefowie.

Bożena Gąsienica – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zakopanem za twórcze rozwijanie tradycji kulturalnych i edukacyjnych.

Zdzisław Ilski – profesor Politechniki Wrocławskiej, historyk ruchu ludowego, za prace o Jakubie Bojce, w szczególności za nurt patriotyczny w jego działalności politycznej.

Krzysztof Andrzej Jeżewski – poeta, tłumacz, norwidolog z Paryża, za promocję polskiej literatury we Francji.

Maria Konwicka – za książkę wspomnieniową o ojcu „Byli sobie raz”, wydaną przez ZNAK.

Paweł Komorowski – za fundamentalne albumy poświęcone dziejom polskiej szabli.

Danuta Kot – za wielkie serce i opiekę nad czworonogami.

Krzysztof Masłoń – pisarz, publicysta, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie krytyki literackiej.

Henryk Mażul – polski poeta z Wilna, wydawca, organizator zajęć sportowych młodzieży za całokształt twórczości poetyckiej i za wierność Wileńszczyźnie.

Maciej Miąsko – za wielką wiedzę dotyczącą zwierzęcia, które od początku świata towarzyszy człowiekowi.

Tadeusz Mocarski – za całokształt twórczości poetyckiej i wierność rodzinnej ziemi.

Monika Piotrowska – za odkrycie Heleny Hulewiczowej, matki Witolda, jako jednej z pierwszych polskich artystek fotografii oraz dzienników Tadeusza Cypriana z Wielkiej Wojny.

Mirosław Prandota – za reportaże „Przepustka do raju” – książkę o Szwecji widzianej oczami Polaka.

Krystyna Stasiewicz – profesor związana ze środowiskiem naukowym Warmii i Mazur, specjalistka od literatury staropolskiej, za popularyzację wiedzy o życiu i twórczości Księcia Poetów Biskupa Ignacego Krasickiego.

Bożena Stawikowska – malarka, za całokształt twórczości i utrwalanie na obrazach oraz kształtowanie w naturze piękna ogrodów Józefowa.

Magdalena Stopa – historyk sztuki, dziennikarka, za to, że ocalała dla pokoleń dziedzictwo kulturalne regionu w księdze „Podwaliny. Drewniane domy Podlasia i ich mieszkańcy”.

Wacław Szczepanik – za prace historyczne na podstawie dokumentów archiwalnych związane z dziejami Galicji.

Maryla Ścibor Marchocka – za obalanie stereotypów i uprzedzeń w zbiorze opowiadań „Sprawiedliwi. Rzecz o Ukraińcach ratujących Polaków w czasie rzezi wołyńskiej”.

Marek Tomaszewski – za edycje albumów poświęconych Ziemi Tarnowskiej.

Edmund Żurek – za całokształt twórczości literackiej ze szczególnym podkreśleniem reportaży o dramacie Wielunia, miasta, w którym rozpoczęła się II wojna światowa.

Grand Prix Nagrody im Witolda Hulewicza otrzymuje Krzysztof Skowroński – twórca Radia WNET i „Kuriera WNET” oraz Jarmarku WNET za wysoką rangę dziennikarstwa oraz działalność społeczną i organizacyjna na wielu polach.

Wielką Nagrodę im. Witolda Hulewicza otrzymuje Zbigniew Majewski – poeta, więzień polityczny PRL-u, społecznik, członek Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza.

Werdykt Jury jest niepodważalny.

Warszawa, 18 listopada 2019 roku

Ogłoszenie listy laureatów nastąpiło 21 listopada 2019 roku podczas Gali w Domu Literatury w Warszawie.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Nagrody im. Witolda Hulewicza A.D. 2019 została wyłączona