Członkowie

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

Aleksander Barszczewski

Jerzy Biernacki

Marcin Borelowski

Jan Zdzisław Brudnicki

Magdalena Byra

Ireneusz Stanisław Bruski

Wiesław Budzyński

Aleksander Czajkowski-Ładysz

Bożenna Dobrzyńska

Jerzy Gałajda

Barbara St. Garczyńska

Ewa Hajdukonis

Maria Jentys-Borelowska

Romuald Karaś

Małgorzata Kirilenko

Roman Kirilenko

Zbigniew Majewski

Mikołaj Melanowicz

Alina Pliszka

Joanna Pogórska

Mirosław Prandota

Bohdan Rączkowski

Aleksander Rowiński

Czesław Sieniuch

Edward Wojciech Stańczak

Kazimierz Świegocki

Jan Zdzisław Tetter

Stefan Truszczyński

Wiesław Turzański

CZŁONKOWIE HONOROWI

Agnieszka Karaś

Kai von Westerman