Laureaci XX edycji Nagrody im. Witolda Hulewicza

Warszawa, 25 listopada 2015 r.

PROTOKÓŁ

Jury XX edycji Nagrody Imienia Witolda Hulewicza w składzie:
Aleksander Barszczewski, poeta, tłumacz, biało-rutenista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego,
Jan Zdzisław Brudnicki, krytyk i historyk literatury, edytor, odkrywca nieznanych poetów i tekstów,
Romuald Karaś, reporter, przewodniczący Kapituły, sekretarz Jury;
Zbigniew Majewski, poeta, prawnik z zawodu, były więzień polityczny PRL;
Mikołaj Melanowicz, pisarz, japonista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego;
Tadeusz Otulak, historyk, varsavianista, społecznik;
Stanisław Jan Rostworowski, historyk, publicysta, edytor, syn generała Stanisława Rostworowskiego, dowódcy Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej, zamęczonego w katowni na Montelupich;
Aleksander Rowiński, pisarz, odkrywca Inków w Polsce, prezes spółki wydawniczej i filmowej Oficyna Literatów Rój-Film, redaktor i edytor dzieła o historii Grobu Nieznanego Żołnierza w Polsce „Pamięć nieustająca”;
Wojciech Stańczak, poeta, więzień stanu wojennego, doktor filologii klasycznej, tłumacz z łaciny dzieła Jana Kochanowskiego „Pieśń zwycięstwa nad Moskwą”;
Grzegorz Wiśniewski, pisarz, doktor nauk humanistycznych, badacz kultury i literatury rosyjskiej;
Wiesław Turzański, harcmistrz, historyk, działacz wspomagający od lat Polaków na kresach wschodnich, przewodniczący Jury,
Barbara Wachowicz, pisarka, autorka głośnych biografii naszych wielkich pisarzy, Mistrzyni Mowy Polskiej.Jury po rozpatrzeniu 242 kandydatur w takich dziedzinach jak: literatura, kultura, sztuka, nauki historyczne oraz działalność społeczna, wyłoniło następujących laureatów:
Wojciech Piotrowicz za dzieło życia poświęcone Wileńszczyźnie.
Wielka Nagroda przyznana Ignacemu Gogolewskiemu za najwyższej klasy kreacje aktorskie i reżyserskie w teatrze i filmie

Wielka Nagroda Honorowa przyznana Ryszardowi Ulickiemu za nobilitację świata Romów
Mistrz Ekslibrysu Zbigniew Jóźwik za całokształt twórczości
Roman Kirilenko za wybitny wkład artystyczny w dzieło powstawania książki
Wielka Nagroda przyznana Wiesławowi Budzyńskiemu za całokształt twórczości
Grzegorz Walczak za sztukę „Obłoczni czyli Sen Chopina”
Czesław Seniuch za przyswajanie polszczyźnie skarbów piśmiennictwa literatury białoruskiej
Marzanna Zofia de Latour za książkę „Drugie życie starych widokówek”
Nagroda dla najmłodszych przyznana Tymonowi Jezierskiemu za godną podziwu wytrwałość w ratowaniu polskich lasów

Nagroda młodych przyznana Piotrowi Kruzowi za niemcoznawcze pasje i dokonania
Nagroda młodych przyznana Markowi Prandocie za prace edytorskie
Mirosław Chojecki za dokumentalistykę filmową naszej narodowej historii
Piotr Wejchert za dokumentalistykę filmową naszej narodowej historii
Wielka Nagroda Honorowa przyznana prof. Tadeuszowi Dubickiemu, wybitnemu badaczowi polskiej konspiracji w Rumunii podczas II Wojny Światowej
Apolonia Skakowska za mecenat nad twórczością Stanisława Moniuszki
Nagroda Specjalna przyznana Lechowi Jaworskiemu za wybitny debiut poetycki tom „Pełnia i Nicość”

Nagroda im. Witolda Hulewicza przyznana Ireneuszowi Komorowskiemu, współtwórcy królestwa borówki amerykańskiej w Polsce

Stefan Truszczyński za wskrzeszanie idei zwrotu Polski ku morzu
Maciej Adamski za umiłowanie małej ojczyzny
Michał Ciesielski za redagowanie Forum Kobylińskiego, fenomenu prasy regionalnej
Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie za kreowanie wybitnych postaci swej szkoły

Nagroda Główna przyznana Andrzejowi Drzycimskiemu za 35 lat życia poświęconych upamiętnieniu epopei Westerplatte

Wielka Nagroda przyznana zespołowi śpiewaczemu Signum za wybitne osiągnięcia artystyczne.

Werdykt Jury jest ostateczny.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.