Nagrody Hulewicza po raz 25.

Jubileuszowa, 25. Gala Nagród im. Witolda Hulewicza odbędzie się 25 listopada br. w Domu Literatury w Warszawie.

Wydarzenie odbędzie się pod patronatem honorowym:

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wicepremiera prof. Piotra Glińskiego

Marszałka Województwa Mazowieckiego

Adama Struzika

Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Marka Woźniaka

Nagroda im. Witolda Hulewicza jest przyznawana od 1995 roku. Została ustanowiona w 100-lecie urodzin Patrona.

Hulewicz był wybitnym tłumaczem literatury obszaru niemieckojęzycznego (tłumaczył również z języka angielskiego i francuskiego), w związku z czym zadaniem Kapituły jest nagradzanie wybitnych tłumaczy i debiutantów w tym dziele.

Hulewicz był animatorem kultury, sztuki i literatury, a także muzyki (organizatorem Śród Literackich w  celi Konrada w Wilnie – goszczono nawet Gilberta K. Chestertona), w związku z tym Kapituła przywiązuje szczególną wagę do wyróżniania wybitnych animatorów kultury, odkrywców, dokumentalistów itp.

Hulewicz był wybitnym radiowcem, współtwórcą Polskiego radia, najpierw w Wilnie, później w Warszawie, stąd powinność Kapituły obejmuje przyznawanie Nagrody wybitnym radiowcom, dziennikarzom radiowym, a także dźwiękowcom, realizatorom i historykom radia.

Hulewicz był również wybitnym menedżerem w czasach, gdy to słowo było jeszcze nieznane i dlatego Kapituła stara się nagradzać współczesnych menedżerów przemysłu, gospodarki i rolnictwa.

Hulewicz poświęcił swoje życie Polsce. Patriotyzm był myślą przewodnią jego działalności, zarówno w II Rzeczypospolitej, jak i pod okupacją niemiecką. Zarówno w Poznańskiem, jak też w Wilnie i Warszawie zajmował pozycję patrioty lokalnego, wykazującego troskę o małe Ojczyzny. W związku z tym Kapituła wyróżnia wiele osób, które podążają podobną drogą.

Z uwagi na ziemiańskie pochodzenie rodziny Witolda Hulewicza oraz jej kreatywny stosunek do unowocześniania rolnictwa, sadownictwa i ogrodnictwa, Kapituła przyznaje ponadto Nagrodę jego imienia za szczególne osiągnięcia w tych dziedzinach.

Celem przyznawania Nagród im. Witolda Hulewicza jest z jednej strony zachowanie w żywej pamięci postaci i tak różnorakiej twórczej działalności człowieka o ogromnym znaczeniu dla kultury polskiej, z drugiej zaś wydobywanie z cienia i wyróżnianie nieznanych na ogół i nie promowanych nigdzie jego znakomitych, wybitnych naśladowców w całej rozpiętości dziedzin kultury i sztuki, jakie uprawiał i rozmaitej działalności społecznej.

Kapituła Nagrody im. Witolda Hulewicza przywiązuje szczególną wagę do kreatywnych ludzi młodych, w tym także dzieci, które wykazują się twórczą postawą i działaniem (12-letni laureat otrzymał Nagrodę za to, że odnalazł dokumenty związane z rodziną Hulewiczów, a także – licealistka – odkrywczyni grobów oficerów włoskich, którzy zostali rozstrzelani przez Niemców, gdyż nie chcieli się im podporządkować, co później zainspirowało włoskich twórców do zrobienia filmu dokumentalnego na ten temat.

Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje członkom Kapituły oraz członkom Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza. Inne instytucje, zarówno w kraju, jak i za granicą, mogą także proponować kandydatów do Nagrody.

Szczegółowe informacje: tel. 531 507 527, e-mail: witoldhulewicz@wp.pl

Ireneusz St. Bruski

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Kultura w sieci, Witold Hulewicz on-line | Otagowano , , , , , | Możliwość komentowania Nagrody Hulewicza po raz 25. została wyłączona

Bohdan Urbankowski odznaczony

Dziś w ogrodach Belwederu w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej RP  uhonorowano działaczy opozycji niepodległościowej orderami i medalami państwowymi. W imieniu Prezydenta wręczył je Jan Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. W gronie odznaczonych był m.in. Bohdan Urbankowski, który otrzymał Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Bohdan Urbankowski to polski poeta, dramaturg, eseista oraz publicysta, laureat wielu nagród i wyróżnień, posiadający w swoim dorobku ponad 50 publikacji. Urbankowski jest autorem takich książek jak Józef Piłsudski. Marzyciel i strateg, Krew nie wysycha nigdy, Adam Mickiewicz. Tajemnice wiary, miłości i śmierci, Czerwona msza, czyli uśmiech Stalina czy Ścieżka nad drogami. Fraktale.

Bohdan Urbankowski urodził się 19 maja 1943 roku w Warszawie, lecz wychował się w Bytomiu. Już jako licealista zainteresował się literaturą – zorganizował w szkole „Klub Artystów Anarchistów”. Po maturze wrócił do stolicy, gdzie studiował polonistykę oraz dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Wyższą edukację skończył z dyplomem doktora nauk humanistycznych – jego praca doktorska zatytułowana Dostojewski – dramat humanizmów doczekała się dwóch wydań.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Bohdan Urbankowski odznaczony została wyłączona

Anna German – jakiej nie znacie…

Radio Dla Ciebie zaprasza 25 sierpnia…


Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Anna German – jakiej nie znacie… została wyłączona

Rzecz o Witoldzie Hulewiczu – cz. 4

Piórem Agnieszki Karaś…

Kolejny odcinek autorstwa Agnieszki Karaś o Hulewiczach i Przybyszewskim, “Zdroju” i “Buncie”, zdrojowcach i buntownikach…

II – Wielka Wojna

Zaduch antykwarni

Stanisław Przybyszewski

Przybyszewski nadaje „Zdrojowi” kierunek. Obok zeszytów poświęconych literaturze polskiej, są zeszyty poświęcone innym kulturom europejskim. Jest dużo tłumaczeń z niemieckiego. W wymyślonych pytaniach „do redakcji” na – wymyślone przez siebie – pytanie „dlaczego aż tyle tłumaczeń z niemieckiego”, Przybyszewski sam sobie odpowiada, że od innym narodów powinno się brać to, co mają najcenniejszego, nie zdobycze cywilizacyjne, lecz duchowe.

Oprócz poetów Augusta von Platena czy Mikołaja Lenau, generacji poetów opiewających Powstanie Listopadowe, „Zdrój” drukuje niemiecką i skandynawską bohemę końca wieku.

Przybyszewski sam przyznaje, że „Zdrój” „cuchnie antykwarnią” i „zeschłymi mamutami”. Jednak taktyka wymaga posługiwania się na początku autorytetami, aby nie wystraszyć czytelników i zamknąć usta krytyce.

Zaszufladkowano do kategorii Kultura w sieci, Witold Hulewicz on-line | Otagowano , , , , , , , , | Możliwość komentowania Rzecz o Witoldzie Hulewiczu – cz. 4 została wyłączona

Przesłanie z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej

Szanowni Państwo!

Drodzy Rodacy!

Wszyscy Polacy w kraju i za granicą przeżywają w tych dniach chwile wielkiej radości i dumy. Świętujemy razem wspaniały jubileusz – setną rocznicę batalii, która przesądziła o zwycięstwie Rzeczypospolitej w wojnie polsko-bolszewickiej. Dzięki Bitwie Warszawskiej 1920 roku podbój Europy przez komunistyczną Rosję został zatrzymany.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Otagowano , | Możliwość komentowania Przesłanie z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej została wyłączona

Rzecz o Witoldzie Hulewiczu – cz. 3

Piórem Agnieszki Karaś…

Czas Wielkiej Wojny i dalsze dzieje życia Witolda Hulewicza przybliża kolejny odcinek książki Agnieszki Karaś o Witoldzie Hulewiczu pt. Miał zbudować wieżę, która ukazała się nakładem Oficyny Literatów i Dziennikarzy „Pod Wiatr”. Materiał ukazuje się w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury pt. Kultura w sieci.

II – Wielka Wojna

Samotność sygnalisty

Kiedy w Kościankach trwają prace nad urzeczywistnianiem idei Domu Sztuki, Witold na froncie zgłębia tajniki pracy sygnalisty:

Witold Hulewicz jako żołnierz armii pruskiej 1918

„Stacje migaczy zawsze umieszczone są na wzniesieniach – napisze po latach – pagórkach, kominach, specjalnie zbudowanych wieżach drewnianych, szczytach zwalonych domów, drzewach. Tym samym bardzo są narażone na ogień nieprzyjacielski, a już migotaniem swym ściągają na siebie szczególną zajadłość wrogich dział. W czasie huraganowego ognia, gdy kto żyw stara się chronić w jamy podziemne, dyżurny sygnalista trwać będzie na swym stanowisku. I to zazwyczaj s a m o t n y. Straszne są te chwile samotności w obliczu nieuchronnej śmierci. Straszne po stokroć, gdy pośród rumowisk nad rzeką Sommą czy na kredowej pustyni Szampanii lub we flandryjskich moczarach, w wirze rozpętanych tysięcy armat, stać trzeba na straży – w służbie wroga!”.

Mogę nie wrócić

Bitwa nad Sommą zdaje się być kluczowym przeżyciem dla młodego Witolda. Przekazy rodzinne mówią, że przechodzi on tam swój „chrzest bojowy”. Czy spisuje impresje z pola walki?

Zaszufladkowano do kategorii Kultura w sieci, Witold Hulewicz on-line | Otagowano , , , , , , , , | Możliwość komentowania Rzecz o Witoldzie Hulewiczu – cz. 3 została wyłączona

Tu jest całą Polska!

Nagrody im. Witolda Hulewicza rozdane

22. edycja rozdania Nagród im. Witolda Hulewicza miała miejsce w Warszawie, w Domu Literatury, 6 grudnia 2017 roku. Co warto podkreślić, przy pełnej sali, może także i dzięki temu, że Klub Publicystyki Kulturalnej przeniósł swoje spotkanie wigilijne z pierwszej na drugą środę grudnia. Bo mieliśmy się spotkać również o 17.00. Odnotowałem obecność kilkorga naszych kolegów.

Witold Hulewicz za każdym razem gromadzi swoich laureatów z całej Polski, a nawet z ukochanego przezeń Wilna. I zawsze są to ludzie działający w różnych dziedzinach kultury i życia społecznego. Zgodnie z tym, jak działał sam patron Nagrody, człowiek wielu profesji i wielu przeznaczeń, poeta, tłumacz poezji Reinera Marii Rilkego (jedyny w Polsce autoryzowany przez poetę), radiowiec, twórca teatru radiowego, który to on właśnie nazwał teatrem wyobraźni, animator kultury i życia literackiego, inicjator pamiętnych „Śród Literackich” w Wilnie, z udziałem takich sław pisarskich jak Gilbert Keith Chesterton. Poza tym ziemianin, który uważał, że na tej warstwie ciążą większe obowiązki niż na innych (bo zostali bardziej obdarowani), a więc trzeba więcej pracować, przodować w rozwijaniu rolnictwa, w uprawianiu kultury, w działaniu na różnych niwach społecznych. Wreszcie patriota, zwany ojcem prasy konspiracyjnej podczas okupacji, jeszcze w 1939 roku, korzystając ze swojego wydawniczego doświadczenia z lat dwudziestych, gdy z braćmi wydawał pismo, redaguje gazetę o znamiennym tytule „Polska Żyje”, co, niestety skończyło się dla niego tragicznie, aresztowaniem przez gestapo, Pawiakiem i rozstrzelaniem w Palmirach, tam gdzie zginęli Rataj, Niedziałkowski, Kusociński i dziesiątki wybitnych Polaków. Ale pismo przetrwało, redagowane po aresztowaniu Hulewicza przez Zofię Kossak.

Zaszufladkowano do kategorii Kultura w sieci, Witold Hulewicz on-line | Otagowano , , , , , , | Możliwość komentowania Tu jest całą Polska! została wyłączona

Nagrody im. Witolda Hulewicza – 22

W ramach projektu Witold Hulewicz on-line prezentujemy laureatów 22. edycji Nagród im. Witolda Hulewicza. Uroczysta gala odbyła się w Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu w grudniu 2017 roku.

Po raz dwudziesty drugi

Nagrody im. Witolda Hulewicza za rok 2017 uroczyście wręczono w Domu Literatury w Warszawie 6 grudnia. W gronie laureatów 22. edycji Nagrody znalazło się 20 osób oraz jedna Nagroda zbiorowa.

Nagrodę Wielką im. Witolda Hulewicza otrzymali:

Franciszek Maśluszczak, artysta malarz – za całokształt wybitnej twórczości, obejmującej oprócz malarstwa także dziedzinę grafiki i rysunku,

prof. Krzysztof Szwagrzyk – za odkrycia Kości naszych bohaterów narodowych w Macierzy i na Kresach.

Zaszufladkowano do kategorii Kultura w sieci, Witold Hulewicz on-line | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Możliwość komentowania Nagrody im. Witolda Hulewicza – 22 została wyłączona

Nagrody im. Witolda Hulewicza – 21

W ramach projektu Witold Hulewicz on-line prezentujemy laureatów 21. edycji Nagród im. Witolda Hulewicza. Uroczysta gala odbyła się w Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu w listopadzie 2016 roku.

Oczko w oczku

21. edycja Nagród im. Witolda Hulewicza w warszawskim Domu Literatury 23 listopada 2016 roku „przyniosła” 21. laureatów, wyłonionych spośród 247. kandydatów. Czyli „oczko” w „oczku”.

Nagrody cieszą się wyjątkową sławą, dają obszerną i pogłębioną wiedzę o współczesnej polskiej kulturze, także poza centralnymi jej ośrodkami i rodzajami, niejako rozszerzając  pojemność tego pojęcia, od zainicjowania w Polsce uprawy borówki amerykańskiej, aż po różnego rodzaju animacje kulturalne i dziedziny wspomagające kulturę i sztukę, jak konserwacja zabytków czy zawód radiowego dźwiękowca. A poza tym jeszcze i dlatego, że z niewiadomych powodów uroczystości przyznania tych nagród są od 21 lat notorycznie pomijane przez media. Mimo że w tychże mediach pracuje przecież lub udziela się niemała liczba laureatów Nagrody…

Zaszufladkowano do kategorii Kultura w sieci, Witold Hulewicz on-line | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Możliwość komentowania Nagrody im. Witolda Hulewicza – 21 została wyłączona

Nagrody im. Witolda Hulewicza – 13

W ramach projektu Witold Hulewicz on-line prezentujemy laureatów 13. edycji Nagród im. Witolda Hulewicza. Uroczysta gala odbyła się w Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu w listopadzie 2008 roku.

Trzynasta edycja

Dnia 26 listopada 2008 roku w Domu Literatury w Warszawie odbyła się doroczna uroczystość wręczenia Nagród imienia Witolda Hulewicza. Aula była wypełniona po brzegi publicznością. Jako przewodniczący Kapituły powitałem laureatów, sponsorów i wszystkich zgromadzonych.

Uroczystość zbiegłą się z 90. Rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego, jedynego zwycięskiego spośród wszystkich naszych powstań. Rodzina Hulewiczów miała swój znaczący udział w tym powstaniu. Chór wiejski z Woli Kiełpińskiej (gmina Serock) pod batutą organisty Edwarda Dymka wykonał pieśń Gaude Mater Polonia.

Pierwszym laureatem był Wielkopolanin Józef Olejniczak, dyrektor Muzeum Stanisza w Pile, miejscu urodzin autora Przestróg dla Polski. To niezwykła placówka dzięki której Staszic wciąż żyje w pamięci, ciągle coś się wokół niego dzieje. Nie chodzi tylko o wystawy i prelekcje, ale w znacznej mierze dzięki „Zeszytom Staszicowskim”, wydawnictwie książkowym redagowanym przez Józefa Olejniczak przy szerokim kręgu współpracowników z całej Polski, jak też z zagranicy. Postać Staszica okazuje się wciąż zbyt mało znana, raz po raz odnotowywane są jego dokonania w różnych dziedzinach życia i kultury.

Zaszufladkowano do kategorii Kultura w sieci, Witold Hulewicz on-line | Otagowano , , , , , , , , , , , , , | Możliwość komentowania Nagrody im. Witolda Hulewicza – 13 została wyłączona