Zarząd Stowarzyszenia

Kadencja 2019-2023

Prezes Zarządu – Romuald Karaś

Wiceprezes Zarządu – prof. Mikołaj Melanowicz

Wiceprezes Zarządu – dr Edward Wojciech Stańczak

Skarbnik – Joanna Pogórska

Sekretarz – Jerzy Biernacki

Członek Zarządu – dr Ireneusz Stanisław Bruski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Jan Tetter

Zastępca przewodniczącego – Mirosław Prandota