Zarząd

Władze Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza:

Prezes Zarządu – Romuald Karaś

Wiceprezes Zarządu – Stanisław Jan Rostworowski

Wiceprezes Zarządu – Grzegorz Witold Wiśniewski

Członek Zarządu – Aleksander Władysław Rowiński

Członek Zarządu – Edward Wojciech Stańczak

 

Przewodniczący organu nadzoru – Mikołaj Melanowicz

Członek organu nadzoru – Barbara Garczyńska

Członek organu nadzoru – Jan Zdzisław Tetter