Kontakt

Stowarzyszenie im. Witolda Hulewicza

NIP 525 258 34 98
REGON 147170633
KRS 0000 492661
Konto bankowe nr 33 1020 1097 0000 7002 0267 6500

00-175 Warszawa
al. Jana Pawła II nr 70 m. 48
tel. (+48) 22 636 74 76
tel. kom. (+48) 699 711 769
e-mail: witoldhulewicz@wp.pl

Romuald Karaś – Prezes Zarządu
tel. (+48) 517 817 844
e-mail: romuald.karas@gmail.com

Przedstawicielstwo w Niemczech

Kai von Westerman
D-53177 Bonn
Max-Planck-Straße 11

Przedstawicielstwo na Litwie

Wojciech Piotrowicz
Vilnius LT-04108
Architektu 70/41

Koordynator projektu: Witold Hulewicz on-line

Ireneusz St. Bruski
tel. (+48) 531 507 527
e-mail: bruski@wp.pl

Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie imienia Witolda Hulewicza, Aleja Jana Pawła II nr 70 lok. 48, 00-175 Warszawa, e-mail: witoldhulewicz@wp.pl.
2. Kontakt z Administratorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: witoldhulewicz@wp.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 pkt 2 Rozporządzenia, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Administratora Danych Osobowych, i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy oraz współpracownicy Administratora Danych Osobowych.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędny do realizacji podjętej współpracy i przesłanych zgłoszeń i zapytań.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.