Nagrody Hulewicza po raz 25.

Hulewicz był wybitnym tłumaczem literatury obszaru niemieckojęzycznego (tłumaczył również z języka angielskiego i francuskiego), w związku z czym zadaniem Kapituły jest nagradzanie wybitnych tłumaczy i debiutantów w tym dziele.

Hulewicz był animatorem kultury, sztuki i literatury, a także muzyki (organizatorem Śród Literackich w  celi Konrada w Wilnie – goszczono nawet Gilberta K. Chestertona), w związku z tym Kapituła przywiązuje szczególną wagę do wyróżniania wybitnych animatorów kultury, odkrywców, dokumentalistów itp.

Hulewicz był wybitnym radiowcem, współtwórcą Polskiego radia, najpierw w Wilnie, później w Warszawie, stąd powinność Kapituły obejmuje przyznawanie Nagrody wybitnym radiowcom, dziennikarzom radiowym, a także dźwiękowcom, realizatorom i historykom radia.

Hulewicz był również wybitnym menedżerem w czasach, gdy to słowo było jeszcze nieznane i dlatego Kapituła stara się nagradzać współczesnych menedżerów przemysłu, gospodarki i rolnictwa.

Hulewicz poświęcił swoje życie Polsce. Patriotyzm był myślą przewodnią jego działalności, zarówno w II Rzeczypospolitej, jak i pod okupacją niemiecką. Zarówno w Poznańskiem, jak też w Wilnie i Warszawie zajmował pozycję patrioty lokalnego, wykazującego troskę o małe Ojczyzny. W związku z tym Kapituła wyróżnia wiele osób, które podążają podobną drogą.

Z uwagi na ziemiańskie pochodzenie rodziny Witolda Hulewicza oraz jej kreatywny stosunek do unowocześniania rolnictwa, sadownictwa i ogrodnictwa, Kapituła przyznaje ponadto Nagrodę jego imienia za szczególne osiągnięcia w tych dziedzinach.

Celem przyznawania Nagród im. Witolda Hulewicza jest z jednej strony zachowanie w żywej pamięci postaci i tak różnorakiej twórczej działalności człowieka o ogromnym znaczeniu dla kultury polskiej, z drugiej zaś wydobywanie z cienia i wyróżnianie nieznanych na ogół i nie promowanych nigdzie jego znakomitych, wybitnych naśladowców w całej rozpiętości dziedzin kultury i sztuki, jakie uprawiał i rozmaitej działalności społecznej.

Kapituła Nagrody im. Witolda Hulewicza przywiązuje szczególną wagę do kreatywnych ludzi młodych, w tym także dzieci, które wykazują się twórczą postawą i działaniem (12-letni laureat otrzymał Nagrodę za to, że odnalazł dokumenty związane z rodziną Hulewiczów, a także – licealistka – odkrywczyni grobów oficerów włoskich, którzy zostali rozstrzelani przez Niemców, gdyż nie chcieli się im podporządkować, co później zainspirowało włoskich twórców do zrobienia filmu dokumentalnego na ten temat.

Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje członkom Kapituły oraz członkom Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza. Inne instytucje, zarówno w kraju, jak i za granicą, mogą także proponować kandydatów do Nagrody.

Szczegółowe informacje: tel. 531 507 527, e-mail: witoldhulewicz@wp.pl

Ireneusz St. Bruski

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Kultura w sieci, Witold Hulewicz on-line i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.