Romuald Karaś uhonorowany Laurem Dziennikarza Warmii i Mazur

25 lutego w olsztyńskim Ratuszu, podczas Gali Dziennikarzy Warmii i Mazur, Romuald Karaś – prezes Stowarzyszania im. Witolda Hulewicza, został uhonorowany Laurem Dziennikarza Warmii i Mazur.

Kapituła Lauru w specjalnej uchwale podkreśliła zasługi prezesa Romualda Karasia dla Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego i postanowiła go przyznać za:

– promocję regionu Warmii i Mazur w twórczości reporterskiej, zarówno pisarskiej, jak i filmowej;

– pracę edukacyjną, wszak redaktor Romuald Karaś jako wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego uczył reportażu studentów pochodzących m.in. z Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego, dla wielu z nich stając się niekwestionowanym mistrzem;

– zaangażowanie w przedsięwzięcia dziennikarskie, realizowane przez Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie;

– troskę o dziennikarzy i literatów, albowiem Laureat był m.in. przewodniczącym społecznego Komitetu budowy domu dla ludzi pióra oraz jest niestrudzonym organizatorem funduszy wsparcia dla twórców – poetów, literatów i dziennikarzy;

– za etyczną postawę żurnalisty, tak bardzo ważną we współczesnych czasach, w których często dominuje karierowiczostwo i zysk za wszelką cenę.

Laudację wygłosił ks. dr Ireneusz St. Bruski, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie, natomiast wręczenia Lauru dokonali: Zenon Złakowski – dotychczasowy laureat Lauru i dr Aleksander Socha – wicewojewoda warmińsko-mazurski.

Wicewojewoda dr Aleksander Socha odczytuje treść dyplomu. Fot. © Wacław Brudek / Olsztyn24.com
Od lewej: Zenon Złakowski, Romuald Karaś i Aleksander Socha. Fot. © Wacław Brudek / Olsztyn24.com

Laur przyznawany jest co pięć lat, z okazji równych rocznic urodzin Seweryna Pieniężnego (1890-1940), patrona żurnalistów Warmii i Mazur. Dotychczas Laurem uhonorowano dwóch dziennikarzy i pisarzy zasłużonych dla regionu: Erwina Kruka i Zenona Złakowskiego.

Ponadto podczas uroczystości wojewoda warmińsko-mazurski i prezydent Olsztyna odznaczyli Romualda Karasia Złotym Medalem Zasłużony dla Obrony Terytorialnej, przyznanym przez Zarząd Krajowy Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego za zasługi na rzecz obrony dobrego imienia mjr. Henryka Sucharskiego i Żołnierzy Westerplatte.

Od lewej: ppor. Eryk P. Kowalczyk – prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału ZOR im. Marszałka J. Piłsudskiego, dr Piotr Grzymowicz – prezydent Olsztyna, Romuald Karaś i dr Aleksander Socha – wicewojewoda warmińsko-mazurski. Fot. © Wacław Brudek / Olsztyn24.com

Całość dopełnił koncert w wykonaniu Natalii Kovalenko (sopran), Aleksandra Czajkowskiego-Ładysza (bas) i Jarosława domagały (fortepian), który rozpoczęto od wspólnego zaśpiewania Czcigodnemu Laureatowi „200 lat”…

Drogiemu Prezesowi, serdecznie gratulujemy oraz życzymy długich i twórczych lat życia w służbie Słowu na niwie polskiego reportażu.

Ad multos Annos!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.