Założyciele

Lista członków założycieli Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza:

 1. Aleksander Barszczewski
 2. Jerzy Biernacki
 3. Maria Jentys-Borelowska
 4. Marcin Borelowski
 5. Jan Zdzisław Brudnicki
 6. Bohdan Drozdowski
 7. Jerzy Gałajda
 8. Barbara Gaszyńska
 9. Ewa Gisges-Zwierzchowska
 10. Romuald Karaś
 11. Zbigniew Majewski
 12. Mikołaj Melanowicz
 13. Alina Pliszka
 14. Mirosław Prandota
 15. Bohdan Rączkowski
 16. Aleksander Rowiński
 17. Stanisław Jan Rostworowski
 18. Czesław Sieniuch
 19. Wojciech Stańczak
 20. Wiesław Turzański
 21. Jan Tetter
 22. Grzegorz Wiśniewski